Etichete

luni, 30 octombrie 2023

Poeme scrise în instantaneul oricărei vieți: "în timp ce tu" de MIHAI MARIAN

Pentru Mihai Marian (autor a două cărți de poezie, organizator al unui club de lectură numit Noise Poetry, traducător de poezie din limbile italiană, engleză, franceză, germană și spaniolă), logosul e însăși ființa care se întrupează din cuvânt, pentru a transcende din realitatea concretă în cea imaginară, cât și pentru a trece cu ușurință din abstract în concret. Am în față, trimisă de poet, printr-un amic, o carte cu un titlu interesant „în timp ce tu”/ed. Charmides, 2022; și care mi-ar spune mie că poezia se asociază în mințile noastre cu stări tulburi, confuze „despre această realitate îmbâcsită/pe care abia o mai respirăm”. Și unde, toate trăirile și senzațiile noastre mă duc cu gândul că poetul e pentru cititorul său un ghid vrăjitor, un magician al labirintului său cât de cât epic, din care tot el te scoate în cele din urmă pe cărări neumblate cu o idee deschizătoare de perspective nebănuite, care să te facă să te dai de partea magicianului, cu tot ce se mişcă firesc prin lumea ce o creionează. Și ne întrebăm: poate fi desprins (el, poetul) de un real suficient sieși, autotelic? Să vedem: „...în orice/direcție aș merge, peste tot e o negură/densă, solidă ca smoala. și nu știu dacă asta/este chiar lumea mea interioară cu totul, sau/doar peretele, interfața care desparte punctul/de plecare, de o altă lume...” (și mai departe) „...îmi doresc/doar să supraviețuim împreună, să încercăm,/ca două gloanțe trase în același timp să/penetrăm inima nopții, târându-ne după noi/cozile de cometă” (engramă). Este, desigur, un alt fel de descompunere a realului, un fel de a fi acoperit de ceața unei vizibilități aparente pentru cineva pus să contemple spectacolul lumii, absorbit de liniște și tăcere, sub scutul căruia urmărește „oamenii și întâmplările lor/firul chiar și celui mai mic eveniment” (cum ne spune în tropism). Așadar, putem spune că avem, în această carte de poeme, fereastra prin care i se oferă cititorului o privire de ansamblu, dar și tabloul complet al imaginației poetului; unul care acceptă secvențe halucinante și care unindu-se cu perspectiva reală a unui „ferestre” prin care privim viața, cât și amprenta ei, uneori fantastă, dă realului percepția unei lumi posibile în sfera imaginației. Și atunci, da!, „scriem pentru a susține această lume fragilă”...„scriem să ni se întoarcă morții”... „și o creionăm pe fetița care pândește/să elibereze pasărea/din sacul de pânză în care se zbate”. (din „***”, poemul final).
       Deschid la întâmplare cartea și dau de poemul intitulat „vion”, un cine-poem al nuanțelor, poem-impuls al multor stări cioraniene, și unde frica de a „tăcea” a făcut (de-a lungul vremurilor) un zid obsesiv din frigurile multor poeți. Poem capcană („cu o mie de picioare alergând oriunde” cum spunea Nichita), poem scris în instantaneul oricărei vieți, în clipa ce trece, în care poetul construiește printr-o acumulare de mici detalii, locuri ascunse ochilor: („unde păstrez șuvița de păr tăiată la botez/și osemintele unei broaște”). Locuri care le deschid oamenilor și poarta unor trăiri halucinante, sau a unor senzații ce stau sub semnul generos al poeziei și care i s-au fixat și poetului buzoian, care ni se destăinuie, fără a ne da și tâlcul poveștii: „ce știu eu e că mintea mea e un câine înghețat/care se ascunde prin scări de bloc și/tremură de fiecare dată când se deschide o ușă”. Când un poet dorește să preia în „povestea” sa câte ceva din pulsul unei lumi aflate în continuă mișcare și transformare, înțelegem că în povestea sa lumea nu e doar un spectacol al existenței fizice, un continuum existențial ori un proces de umbre ce se furișează incert spre cine știe ce univers îndepărtat, ci îi oferă, dincolo de tonul confesiv și reflexiv al scrierii încarcerate în vastitatea timpului, o perdea a amintirilor, un suflu hieratic derulat în stil cinematografic: „în zadar scormonesc în amintire după ceva de/neiertat,/ceva care să mă înfioare,/în care să văd strălucirea apei trase la closet,/dar nu există nimic furișat în sus pe treptele/memoriei./se zguduie nebunește orașul când/umbra proiectată în lungul străzii/face schimb de păr, cartilaje, oase și sânge cu trupul” (în timp ce tu).
    Poet înregimentat în suita poeților lirici de o complexitate aparte a percepției, având intuiția celui care simte și surpinde momentul când ochiul ațintit se deschide unei mai largi perspective asupra fenomenului, dar și vizionar asupra lumii fascinante care i-a fost scoasă în cale, Mihai Marian înclină spre o participare ceva mai sumbră asupra unor realități. Pesemne o altă fațetă a unei realități, în care sentimentul alienării din atmosfera sumbră a spitalelor (și în care își proiectează ființa vremelnic prizonieră „în minuscula noastră închisoare”), e soluția ieșirii din această lume ce pare insuportabilă: „pentru cei câțiva pași pe care am reușit să-i fac până/la baie,/pentru mărul din care am mușcat/când am mințit medicul/despre anxietatea mea,/despre atacurile de panică/și lipsa de somn./atunci el a spus ceva,/nu am înțeles ce,/dar am început să simt cum pieptul/se desface ca o portocală” (fallschirmjāger). Iar din această perspectivă, a spaimelor stârnite, de „zile când singurătatea se transformă în furie/și-n alcool,/într-un cancer asimptomatic,/apoi devine iarăși singurătate”, ni s-ar releva ca un poet înzestrat al poeziei cotidiene de perspectivă pesimistă, decepţionistă ori, mai degrabă, liric vorbind, în telurismul fluvial al stihuirii şi în expresia biruitoare a spaimelor autogenerate, și unde „pure funcții matematice (sunt) ziua și viața”. 
      Decorul predilect al poetizărilor din acest volum sunt trăirile marginale, tristețile și singurătățile apocaliptice locuite de o lume degenerată, unde „imaginile se succed rapid dând naștere/unor viziuni interioare”, sau cum scrie Teodora Coman (în caseta coperții a IV-a): „miza discursivă” a poetului buzoian este „să  creeze spațiul fluctuant de comunicare”, ca în „acest început de tristețe” (titlul unui poem). Alteori, cu acea plăcere estetică de a medita asupra dimensiunii posibilului în hipertext, ne vorbește despre ceea ce se mai poate zări printr-o fereastră aproape mătuită: „de la fereastra mată nu pot vedea cerul sau oamenii/mergând spre cealaltă parte a zilei/și nu știu dacă ce se aude sunt urlete de durere/sau strigăte de bucurie./rămân cu ochii închiși până acasă,/păstrez în minte o ultimă imagine a ta/așa cum/pe retina unui mort rămâne întipărită/ultima clipă a vieții sale” (JPEG). Și dintr-o arie lirică de texte meditative (cu care „își regizează sensibilitatea”) cu adnotări imprevizibile ale unor felii din viața sa, constatări subsumate leitmotivului singurătății printre oameni diferiți, alunecăm pe neobservate pe tărâmul unde „se joacă intertextual și nu-și refuză o tușă de moralist” (după Ovidiu Nimigean, în aceeași casetă a coperții a IV-a). Redăm dintr-un poem „mă apropii tot mai mult de televizor,/o tristețe sclipitoare și încăpățânată/îmi împăienjenește privirea/încerc să disting fețele din mulțime,/privindu-i, înțeleg/că ziua de ieri este o patrie/din care au emigrat cu toții” (time-shift).
      Un înger lyric/păzitor îl spionează din cețurile acestor oglinzi a cuvintelor, acolo unde proiecţia logosului cu însăși ființa presupune o desprindere a sufletului de trup, o ardere a cuvintelor în lăcaşul gândirii. Ori, noi cititorii săi, tocmai pierzând această legătură, prin poezie nu facem altceva decât să refacem legătura cu cea de a doua fiinţă care există în fiecare... și spunem că e și scopul celor din lumea autenticismului 2000-ist.
  
                                                                               


Tudor Cicu

miercuri, 18 mai 2022

Clubul de Lectură Noise Poetry, ediția a cincea

Revenim! Revenim după 2 ani cu forțe reînnoite, cu aceeaşi pasiune care ne-a motivat să pornim acest proiect numit Noise Poetry. 
Au fost doi ani teribili nu pentru puțini dintre noi. Am pierdut rude, prieteni, ni s-a schimbat drastic modul de viață, dar nu am pierdut speranța. Au fost 2 ani în care, alături de colega mea Lorena Purnichi, am încercat, cu ajutorul paginii de Facebook  și a paginii de Instagram a clubului de lectură, să păstrăm neîntreruptă legătura dintre autori și cititori, dintre edituri și publicul iubitor de carte. Am promovat în această perioadă de timp vătămătoare zeci de evenimente, majoritatea desfășurate (firesc) online, sute de autori  (atât consacrați cât și debutanți), am promovat peste 200 de volume de poezie, multe dintre ele noi apariții, am continuat să aducem în fața celor peste 6400 de prieteni care s-au strâns în jurul paginii noastre de Facebook, noi tineri autori, oameni care iubesc poezia și care își doresc să scrie. Sunt peste 200 de tineri poeți care au apărut la rubrica #yournoise: Antonia Mihăilescu, Ana-Maria Anania, Lena Chilari, Radu Goșa, Darius Brașov, Vișan Bogdan, Vlad Mușat, Antonio Doda, Toni Chira, Victoria Tatarin, Alexandru Higyed, Bogdan Alexandru Petcu, Ramona Boldizsar, Ana-Maria Murariu, Ioana Iuna Șerban, Cristina Maria Crudu, Laura Stănică, Savu Popa, Artiom Oleacu, Sorina Rîndașu, Alexandra Mălina Lipară, Miruna Romanciuc, Denisa Ștefan, Irene Sorg și mulți, mulți alții. Dintre ei, unii au debutat mai târziu și în volum, volume bune câștigătoare ale unor concursuri importante. Ne-a făcut plăcere să fim alături de ei. Vom continua să o facem.  Așa cum o facem și în acestă duminică, la prânz, când avem invitați nu mai puțin de șase autori care vor citi din volumele lor de curând publicate sau care urmează să apară curând. 

Așadar, Clubul de lectură Noise Poetry vă invită, duminică, 22 mai 2022, de la ora 12:00, în Parcul Crâng, terasa  New Generation, la întâlnirea cu poeții:

Laurențiu             Belizan 
Mihaela Roxana  Boboc 
Sorin                     Despot 
Romeo Aurelian  Ilie 
Ana                       Pușcașu 
Nicolai                 Tăicuţu 



Moderator:      
Mihai Marian 


luni, 28 martie 2022

"Slavă adrenalinei - amândoi avem de gând să trișăm" - Romeo Aurelian Ilie, un nou volum de poezie: Lacrima tatălui

Spune un poet francez, al cărui nume îmi scapă, că eul este o poziție de echilibru între mai multe voci interioare. În chiar deschiderea noii cărți a poetului Romeo Aurelian Ilie, acest eu detonează, pur și simplu, cu un extrem de angoasant text: "Să fie singurătate! Și a fost singurătate. Și a fost frica și groaza, noaptea întâi." 

Cu o altfel de punere în scenă, poți doar, întorcând pagina, să te întrebi dacă ceea ce va urma nu cumva este altceva decât prima piesă a unui puzzle apocaliptic. Dar, cu inteligența și experiența specifice creatorului care știe ce are de făcut, cum să pună cărămidă peste cărămidă până la obținerea rezultatului final dorit, Aurelian face un salt neașteptat înapoi până în punctul zero, până acolo unde atunci când am început să trăim în afara noastră, așa cum spune Hemingway, lucrurile au început să devină periculoase: în grădina Edenului, o grădină a raiului personală, deșertică în care cel dintâi locuitor este Eva, unde un Adam inexistent este zămislit de imaginația ei, o grădină în care păcatul originar este asumat chiar și de regnul vegetal: "Te rog, Doamne, nu mă lăsa singur, în Rai! Nu-i numai șarpele de vină, nici doar femeia sau bărbatul. 
Și eu am greșit
dând rod bun de dorit.
Pedepsește-mă, Doamne, 
trimite-mă în lume."  

Astfel începe istoria acestei a doua cărți (publicată de editura Casa de Pariuri Literare), a primului segment al acestui triptic: prin ochii unui" vis vegetal ", a pomului cunoașterii, prin ochii unei forme de viață a cărei puritate indiscutabilă diluează durerea întregii creații. Însă, chiar dacă punctul de plecare se află în lirica de atmosferă religioasă (autorul amintește într-un limbaj simplu și eficient despre Cain cel posomorât a cărui față lipsită era de seninătate și care n-a putut birui păcatul, despre Turnul Babel, Chivotul legilor, Iona, Pillat, despre ispititirea lui Iisus), nu avem de-a face cu un volum de poezie religioasă, ba chiar dimpotrivă, acest lucru reprezintă doar o parte a contextului de care acesta are nevoie pentru a se expune complet și complex existențial. Suntem în proximitatea tabloului unei istorii personale a unui autor în evidentă, generoasă creștere față de volumul de debut, a unui autor de-o luciditate izbitoare mai ales în celelalte două segmente ale cărții: 24mp și Alzheimer. 

În 24mp, întâlnim un poet autoreferențial care contabilizează imagini și stări influențate mai ales de sentimentul de singurătate: "nu mă strigă nimeni, deci nu exist, nu ma strigi nici tu, deci nici măcar nu am existat vreodată." 
Adevărata "lovitură", însă, din "Lacrima tatălui", este dată de mecanismele care ajută la supraviețuirea imaginilor. Sunt o adevărată demonstrație de directețe și pregnanță, lucru care își pune decisiv amprenta asupra stilului, tematicii, asupra planurilor în care se desfășoară acest nou volum: "când un glonț înroșit în foc 
trece prin inima ta
și se tot duce 
e semn 
că pe-acolo 
era drumul lui." 

Şi chiar dacă cel de-al treilea segment, numit Alzheimer, încearcă să nege până și propria existență a autorului, se întâmplă cu totul altceva: scoate la iveală din cele mai profunde straturi ale intimității o ființă extrem de permeabilă fără niciun alt fel de backup plan decât uitarea: "tu ești departe și atât. Și mai era ceva dar nu îmi amintesc. Ceva cu inima în gât."

"Lacrima tatălui", cea de-a doua carte după debutul din 2018, cu "Patruzeci și unu. Eu surdo-mutul” publicat de Tracus Arte, este una fluidă în care Romeo Aurelian Ilie reabilitează elegia sentimentală, este o carte a sincerității, a interiorității, a unui joc complex între cotidian și sentimentul de felix culpa într-un climat pe care autorul pare că l-a submis, în care și-a produs propriul antidot, climat unde în mod cert poezia sa va supraviețui devenind pentru cititorii de mai târziu fotografia îngălbenită, gravura reușită a unei alte lumi, a unui alt veac. 



de Mihai Marian